Miniškolka Lumpík

Výchovně vzdělávací program miniškolky Lumpík nese název “Jaro, léto, podzim, zima, u Lumpíka je nám prima”.

Vzdělávací program miniškolky Lumpík vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní výchovu. Cílem školního vzdělávacího programu je rozvíjet dítě přirozenou cestou prostřednictvím prožitkového učení a praktických zkušeností. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Je dítěti tematicky blízká, pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná.

Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem.V prvních dnech a měsících se zaměřujeme na adaptaci, samostatnost, sebeobsluhu, pravidla chování, bezpečnost, rozvoj spolupráce a kamarádství.

Výchovně vzdělávací činnost je vedena tak, aby:
 • se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální)
 • aby se rozvíjely v souladu se svými schopnostmi, možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj
 • aby měly dostatek podnětů k učení a radost z něho
 • aby bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti
 • aby byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka
 • aby se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité

Formy vzdělávání:
 • uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech
 • jsou založeny na přímých prožitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností ve skupinkách nebo individuálně, vychází z dětské volby, z dětské zvídavosti a potřeby „objevovat“
 • mají charakter hry, zábavy a zájmových činností v oblasti rozumové, literární, dramatické, dopravní, hudební, výtvarné (kreslení, malování, modelování,lepení, koláže, otisky, zpívání, tančení, hraní divadla, básničky, čtení pohádek, hra na klávesy, orientace v prostoru a čase = datum, den v týdnu, roční  období, svátky a tradice, říkanky podle ročního období, základní matematické    představy, číselné a početní pojmy...).
 • Výchovně vzdělávací program  odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku.
 • Je přizpůsoben vývojovým fyziologickým, kongnitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbá, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována.
 • Je sestaven tak, aby umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.
 • Vzdělávací činnosti jsou zpracovány do BLOKŮ, které tvoří – TÉMATA a PODTÉMATA
BLOK: JARO

     V tomto bloku si uvědomíme změny v přírodě spojené s příchodem jara i to, že lidská nedbalost narušuje přirozenou a pro lidi potřebnou krásu a čistotu životního prostředí.
Budeme se snažit chápat, že člověk může přírodě pomáhat, ale i škodit a uvědomíme si, jak je důležité pečovat o své okolí a prostředí, v němž žijeme..

 •  Při vycházkách pozorujeme jevy živé a neživé přírody, které jsou na sebe úzce vázány.
 •  Vedeme děti k citovému prožívání bezprostředního vztahu k okolí, provádíme  činnosti, které dětem přinesou konkrétní zkušenosti a vytvoří základ k reálným  představám.
 • Všímáme si prvních příslibů jara (teplý vítr a déšť, přilétají ptáci, na stromech se  objevují pupeny).
 • Pozorujeme květiny a seznamujeme se s cyklem růstu květin a rostlin.
 • Symbolem jara jsou mláďata. Kromě pozorování a pojmenovávání se děti učí znát, kde zvířata žijí a co k životu potřebují.
 • Zpíváme písně o zvířátkách, modelujeme, kreslíme a čteme příběhy a  pohádky, které následně reprodukujeme a dramatizujeme.
 • V době velikonočních svátků seznamujeme děti s tradicí, zvyky a výrobky umělecké   tvořivosti - velikonoční dílnička (kraslice, pečení velikonočního cukroví, beránka, setí trávy, nácvik koled).
 • Vedeme děti k pracovním činnostem (úklid hraček, svého místa po výtvarných činnostech, osobních věcí v šatničce,  pomoc při prostírání), učíme je vážit si lidské práce.
 • Před oslavami dne matek hovoříme s dětmi o práci maminek, posilujeme úctua lásku nejen k matce, ale k celé rodině.
Témata:

☼ Vítáme tě sluníčko
☼ Veselý dvoreček
☼ Svátky jara
☼ Měsíc květů
☼ ZOO

Činnosti

- Vycházky = pozorování změn v přírodě ( počasí, růst trávy, vůně květin, život včel, motýlů apod.
- Výtvarné a kreativní  činnosti = jarní květinové tvoření, přáníčka,  výroba dekorací  s jarní a velikonoční tematikou, modelování, práce s papírem - kytky (skládanky,  vystřihovánky, lepení)
- Já a jaro, zvířátka, mláďata, malba, kresba s využitím  vlastního pozorování  a zkušenosti
- Rychlení semen za oknem
- Bylinková zahrádka na okně
- Veselé vaření = pomazánky z jarních bylinek, pečení velikonočního cukroví, medové srdíčko pro maminku, domácí zmrzlina ....
- Písničky, básničky, říkanky s jarní tematikou
- Písničky, básničky ke Dni matek
- Dramatizace krátkých veršovaných pohádek:
                   Budka kdo v tobě bydlí
                   Neposlušná kůzlátka,
                   O dvou umíněných kozách
                   O kohoutkovi a slepičce
- Veselý dvoreček - hravé učení (zvířátka na statku) = výukový program pro nejmenší 
- Máme rádi zvířata - exotická zvířata = půldenní výlet do ZOO
- Den Země pod Špilberkem = divadelní představení pro nejmenší a pestrý program se spoustou soutěží pod hradem Špilberk
- Pohybové, tvořivé hry a činnosti = napodobování pohybů zvířat, kačenky se batolí, žabky skáčou,  housenky se plazí, motýl létá,...
- Hudebně-pohybové a soutěživé hry:
                   Na vodníka
                   Housenka
                   Žlutý míč - sluníčko poskakuje po obloze a byhýbá se mrakům

- Stavby z písku
- Naučit se třídit odpady a uplatňovat hygienické návyky při manipulaci s odpady.
- Naučit se a používat nové pojmy- např. Kontejnér, recyklace.

Náš cíl

• Poskytnout dětem tu nejlepší kombinaci rodinného prostředí, zábavy, výchovy
  a vzdělávání.

• Doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí  
  s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a
  učení.

• Naší snahou a cílem je, aby se v naší miniškolce děti cítily příjemně, bezpečně,
  radostně a spokojeně.

• Aby miniškolka pro ně byla místem, kde mají kamarády a vznikají první přátelství.

• Aby se těšily, co zase budeme dělat, co si budeme vyprávět a na co si budeme
  hrát.
• Aby prošly tímto krásným a bezstarostným obdobím a formou her a prožitkového
  učení získaly co nejvíce poznatků.

Danka Snášelová
Mikuláškovo náměstí 15
625 00 Brno
tel. 724 729 063
e-mail: dankasnaselova@seznam.cz
https://www.skolka-lumpik.cz/

 

 

 


Fotogalerie: Miniškolka Lumpík

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a26-svacinka-domaci-jablkovy-rez-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a1-herna-s-krteckem-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a2-hry-pro-holcicky-i-kluky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a3-stolni-hry-u-stolecku-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a4-dalsi-stolecek-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a5-pohadkove-hrani-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a6-kdo-vyhraje-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a7-dalsi-hracky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a8-cervena-karkulka-dramatizace-pohadky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a9-a-co-mas-v-tom-kosicku-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a10-vv-malba-na-porcelan-hrnicek-a-talirek-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a11-relaxace-s-knihou-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a12-kohoutek-s-kuratkem-dramaticka-vychova-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a13-prasatko-dramatizace-versovane-pohadky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a14-prasatko-peppa-na-podlaze-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a15-telovychovni-chvilka-s-bubinkem-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a16-koulena-hra-s-micem-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a17-lizatko-z-kiwi-se-nam-povedlo-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a18-lizatko-z-kiwi-je-dobry-a-zdravy-pamlsek-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a19-ovocny-talirek-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a20-jime-i-ocima-ovocna-dekorace-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a21-a-ted-to-vsechno-zbastime-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a22-mnam-mnam-olizeme-si-i-prstiky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a23-herna-plna-hracek-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a24-prvni-tanecni-kroky-za-doprovodu-harmoniky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a25-po-obede-si-schrupneme-jpg/

—————

—————


Miniškolky.cz

Michal Nesvadba chystá velkolepou show Fantazie na kolečkách

14.11.2019 15:39
Oblíbený bavič dětí i dospělých Michal Nesvadba a televizní skřítkové František, Fanynka, Bafík a Zeleňour se Žluťounem a šicími stroji, rozjedou na jaře jedinečnou show pro malé i velké FANTAZIE NA KOLEČKÁCH, se kterou se během roku 2020 zastaví v osmi městech České republiky. Na 16...

—————

Jak zajistit, aby se dětem při dovádění na hřišti nic nestalo?

02.09.2016 19:45
S radovánkami a dováděním na dětských hřištích jsou chtě nechtě spojeny také klasické dětské úrazy. Rozbitá kolena, boule na čele, modřiny kam se podíváš apod. Proto si probereme, jakými způsoby se dá šance, že si vaše ratolesti na hřišti natlučou kokos, snížit na minimum. Základem bezpečnosti...

—————

Kam s dětmi v Brně? Do zábavního parku BruNo!

15.02.2016 14:29
Kam s dětmi v Brně? Do zábavního parku BRuNO! Jak strávit s dětmi příjemné chvíle, aby se bavila celá rodina? Brno má nový magnet na děti a jejich rodiče, je to zábavní centrum jménem BRuNO family park, které najdeme v Brně- Slatině, na místě bývalých kasáren. Naláká vás na 40 skvělých atrakcí a...

—————

Jak na miminko ?

04.01.2016 10:50
Jak otěhotnět? Rozhodli jste se s vaším partnerem, že chcete miminko? Gratulujeme, ale současně varujeme – právě jste se ocitla na začátku poměrně složitého životního období. Těhotenství je třeba naplánovat a seznámit se s celou řadou různých věcí. Na začátku musí být plán. Jaký a proč? Musíte...

—————

Jak vybrat správně dětský nábytek? Je potřeba přemýšlet.

24.08.2015 17:03
Končí prázdniny a spousta rodičů teď přemýšlí, jak jejich dětem trochu zpříjemnit nástup do školy nebo školky. Takový nový dětský pokoj, to by byla jistě „účinná náplast“ na fakt, že jejich ratolesti budou muset již za pár dnů každý den ráno vstávat a vyrazit se vzdělávat. I Vy jste kdysi byli...

—————

Znakování miminek na vlastní oči

11.04.2015 10:44
Minulý týden byla v naší školce lektorka programu Baby Signs Jana Hrkalová. Přišla maminkám představit kurz Znakujeme se Zpěvem a hrou kde se děti učí znakovat. Stává se nám celkem často, že nám sem lektorky s různým zaměřením chodí nabízet své služby. Na paní Hrkalové mě však zaujalo, že spíše než...

—————

Rodičům.cz – užitečný portál pro rodiče i děti

19.01.2015 17:57
Na českém internetu najdete celou řadu webů pro rodiče a jejich děti. Na některých je vidět, že byly založeny před drahnou dobou, a jejich diskuse jdou zaplavené spamem. Na dalších pak vidíte, že prvotní úmysl byl dobrý, ale jejich tvůrci ustrnuli hned na začátku. Na takových rodičovských webech...

—————

Najděte si vlastní školku

03.12.2014 15:00
Najděte si vlastní školku - tuhle větu slyší každoročně spousta rodičů, kteří se snaží svoje děti dostat do některého z předškolních zařízení. Státní správa tady ukazuje "ve vší kráse" svou efektivitu při řešení problémů jejich občanů. To, kolik míst ve školkách bude potřeba,je totiž dost snadno...

—————

Školky? Nebudou, ptejte se příští měsíc

27.10.2014 17:14
Každý, kdo shání místo ve školce ví dám nejlépe, jak těžko se dá někdy místo sehnat. V některých městech a obcích došla už situace tak daleko, že se místa ve školkách zaplní už dětmi, které věkově musí být přijaty, a o možnosti umístit do předškolního zařízení si mohou nechat rodiče jen zdát....

—————

Konference o miniškolkách a dětských skupinách

08.10.2014 10:54
Zajímavou akci pořádá Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 - jendá se o konferenci projektu Péče o děti jako mezigenerační most. Akce se uskuteční ve čtvrtek 16.10.2014 od 9.00 - 17.00 hodin ve společenském sále Nuselské Radnice, Táborská 500, Praha 4. Na kaci se dozvíte mnoho zajímavých...

—————


Hledáte zábavu pro Vaše děti ? Co takhle podívat se společně pohádky online ? Krteček, Tom a Jerry a další kreslené pohádky zdarma ke shlédnutí


Za podporu našich stránek děkujeme :


Doporučujeme : Oslava narozenin