Miniškolka Lumpík

Výchovně vzdělávací program miniškolky Lumpík nese název “Jaro, léto, podzim, zima, u Lumpíka je nám prima”.

Vzdělávací program miniškolky Lumpík vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní výchovu. Cílem školního vzdělávacího programu je rozvíjet dítě přirozenou cestou prostřednictvím prožitkového učení a praktických zkušeností. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Je dítěti tematicky blízká, pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná.

Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem.V prvních dnech a měsících se zaměřujeme na adaptaci, samostatnost, sebeobsluhu, pravidla chování, bezpečnost, rozvoj spolupráce a kamarádství.

Výchovně vzdělávací činnost je vedena tak, aby:
 • se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální)
 • aby se rozvíjely v souladu se svými schopnostmi, možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj
 • aby měly dostatek podnětů k učení a radost z něho
 • aby bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti
 • aby byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka
 • aby se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité

Formy vzdělávání:
 • uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech
 • jsou založeny na přímých prožitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností ve skupinkách nebo individuálně, vychází z dětské volby, z dětské zvídavosti a potřeby „objevovat“
 • mají charakter hry, zábavy a zájmových činností v oblasti rozumové, literární, dramatické, dopravní, hudební, výtvarné (kreslení, malování, modelování,lepení, koláže, otisky, zpívání, tančení, hraní divadla, básničky, čtení pohádek, hra na klávesy, orientace v prostoru a čase = datum, den v týdnu, roční  období, svátky a tradice, říkanky podle ročního období, základní matematické    představy, číselné a početní pojmy...).
 • Výchovně vzdělávací program  odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku.
 • Je přizpůsoben vývojovým fyziologickým, kongnitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbá, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována.
 • Je sestaven tak, aby umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.
 • Vzdělávací činnosti jsou zpracovány do BLOKŮ, které tvoří – TÉMATA a PODTÉMATA
BLOK: JARO

     V tomto bloku si uvědomíme změny v přírodě spojené s příchodem jara i to, že lidská nedbalost narušuje přirozenou a pro lidi potřebnou krásu a čistotu životního prostředí.
Budeme se snažit chápat, že člověk může přírodě pomáhat, ale i škodit a uvědomíme si, jak je důležité pečovat o své okolí a prostředí, v němž žijeme..

 •  Při vycházkách pozorujeme jevy živé a neživé přírody, které jsou na sebe úzce vázány.
 •  Vedeme děti k citovému prožívání bezprostředního vztahu k okolí, provádíme  činnosti, které dětem přinesou konkrétní zkušenosti a vytvoří základ k reálným  představám.
 • Všímáme si prvních příslibů jara (teplý vítr a déšť, přilétají ptáci, na stromech se  objevují pupeny).
 • Pozorujeme květiny a seznamujeme se s cyklem růstu květin a rostlin.
 • Symbolem jara jsou mláďata. Kromě pozorování a pojmenovávání se děti učí znát, kde zvířata žijí a co k životu potřebují.
 • Zpíváme písně o zvířátkách, modelujeme, kreslíme a čteme příběhy a  pohádky, které následně reprodukujeme a dramatizujeme.
 • V době velikonočních svátků seznamujeme děti s tradicí, zvyky a výrobky umělecké   tvořivosti - velikonoční dílnička (kraslice, pečení velikonočního cukroví, beránka, setí trávy, nácvik koled).
 • Vedeme děti k pracovním činnostem (úklid hraček, svého místa po výtvarných činnostech, osobních věcí v šatničce,  pomoc při prostírání), učíme je vážit si lidské práce.
 • Před oslavami dne matek hovoříme s dětmi o práci maminek, posilujeme úctua lásku nejen k matce, ale k celé rodině.
Témata:

☼ Vítáme tě sluníčko
☼ Veselý dvoreček
☼ Svátky jara
☼ Měsíc květů
☼ ZOO

Činnosti

- Vycházky = pozorování změn v přírodě ( počasí, růst trávy, vůně květin, život včel, motýlů apod.
- Výtvarné a kreativní  činnosti = jarní květinové tvoření, přáníčka,  výroba dekorací  s jarní a velikonoční tematikou, modelování, práce s papírem - kytky (skládanky,  vystřihovánky, lepení)
- Já a jaro, zvířátka, mláďata, malba, kresba s využitím  vlastního pozorování  a zkušenosti
- Rychlení semen za oknem
- Bylinková zahrádka na okně
- Veselé vaření = pomazánky z jarních bylinek, pečení velikonočního cukroví, medové srdíčko pro maminku, domácí zmrzlina ....
- Písničky, básničky, říkanky s jarní tematikou
- Písničky, básničky ke Dni matek
- Dramatizace krátkých veršovaných pohádek:
                   Budka kdo v tobě bydlí
                   Neposlušná kůzlátka,
                   O dvou umíněných kozách
                   O kohoutkovi a slepičce
- Veselý dvoreček - hravé učení (zvířátka na statku) = výukový program pro nejmenší 
- Máme rádi zvířata - exotická zvířata = půldenní výlet do ZOO
- Den Země pod Špilberkem = divadelní představení pro nejmenší a pestrý program se spoustou soutěží pod hradem Špilberk
- Pohybové, tvořivé hry a činnosti = napodobování pohybů zvířat, kačenky se batolí, žabky skáčou,  housenky se plazí, motýl létá,...
- Hudebně-pohybové a soutěživé hry:
                   Na vodníka
                   Housenka
                   Žlutý míč - sluníčko poskakuje po obloze a byhýbá se mrakům

- Stavby z písku
- Naučit se třídit odpady a uplatňovat hygienické návyky při manipulaci s odpady.
- Naučit se a používat nové pojmy- např. Kontejnér, recyklace.

Náš cíl

• Poskytnout dětem tu nejlepší kombinaci rodinného prostředí, zábavy, výchovy
  a vzdělávání.

• Doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí  
  s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a
  učení.

• Naší snahou a cílem je, aby se v naší miniškolce děti cítily příjemně, bezpečně,
  radostně a spokojeně.

• Aby miniškolka pro ně byla místem, kde mají kamarády a vznikají první přátelství.

• Aby se těšily, co zase budeme dělat, co si budeme vyprávět a na co si budeme
  hrát.
• Aby prošly tímto krásným a bezstarostným obdobím a formou her a prožitkového
  učení získaly co nejvíce poznatků.

Danka Snášelová
Mikuláškovo náměstí 15
625 00 Brno
tel. 724 729 063
e-mail: dankasnaselova@seznam.cz
https://www.skolka-lumpik.cz/

 

 

 


Fotogalerie: Miniškolka Lumpík

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a26-svacinka-domaci-jablkovy-rez-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a1-herna-s-krteckem-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a2-hry-pro-holcicky-i-kluky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a3-stolni-hry-u-stolecku-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a4-dalsi-stolecek-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a5-pohadkove-hrani-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a6-kdo-vyhraje-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a7-dalsi-hracky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a8-cervena-karkulka-dramatizace-pohadky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a9-a-co-mas-v-tom-kosicku-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a10-vv-malba-na-porcelan-hrnicek-a-talirek-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a11-relaxace-s-knihou-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a12-kohoutek-s-kuratkem-dramaticka-vychova-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a13-prasatko-dramatizace-versovane-pohadky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a14-prasatko-peppa-na-podlaze-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a15-telovychovni-chvilka-s-bubinkem-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a16-koulena-hra-s-micem-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a17-lizatko-z-kiwi-se-nam-povedlo-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a18-lizatko-z-kiwi-je-dobry-a-zdravy-pamlsek-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a19-ovocny-talirek-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a20-jime-i-ocima-ovocna-dekorace-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a21-a-ted-to-vsechno-zbastime-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a22-mnam-mnam-olizeme-si-i-prstiky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a23-herna-plna-hracek-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a24-prvni-tanecni-kroky-za-doprovodu-harmoniky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a25-po-obede-si-schrupneme-jpg/

—————

—————


Miniškolky.cz

Lesní školky ? Házení klacků pod nohy !

24.09.2014 08:52
Víte, jak se jmenuje Váš poslanec ? Ano ? A víte, jak a o čem hlasuje ? To už bude vědět málokdo. Je možné, že třeba právě Váš poslanec přidal 23.září ruku k dílu, a odsouhlasil  a schválil zákon o dětských skupinách v původním znění, který prakticky směřuje k likvidaci lesních školek. On tedy...

—————

Hlídání dětí ? Podpořeno našimi poslanci !

08.08.2014 17:25
Píše se rok 2008 a z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí, tehdy pod vedením mladého a nadějného Petra Nečase, vychází návrh tzv.  Prodinného balíčku  ( původní návrh najdete zde ) , kde se poprvé objevil pojem miniškolka. Tento balíček nevznikl náhodou, a byl mimo jiné reakcí na...

—————

Nová miniškolka otevírá v Brně

17.03.2014 19:24
Kdyby všechno školky, soukromé i státní, vypadaly tak jako v Brně nově otevřená miniškolka Lumpík , spadnul by jistě spoustě rodičů kámen ze srdce a ubyla tak nejedna starost.  Konec konců - koukněte na další informace o nové brněnské miniškolce. Přejeme vše nejlepší do začátku zřizovatelům ,...

—————

Nabídka prostoru pro miniškolku

25.09.2013 14:55
    Zajímavá nabídka pro někoho, kdo hledá prostory pro založení miniškolky, nám přišla mailem.  Web miniškolky.cz ji pouze publikuje, s dotazy se prosím obracejte přímo na uvedené kontakty : Dobrý den, jako majitel areálu v sídlišti Horní Měcholupy,Na Křečku 365, kde se nyní...

—————

Vánoce byly pro obchody s hračkami vrcholem sezony

23.01.2013 11:11
Jedním z mála segmentů české ekonomiky, který trvale zaznamenává nárůst tržeb, jsou bezpochyby elektronické obchody – eshopy. A jednou z nejsilnějších  částí této skupiny jsou eshopy s hračkami a potřebami pro děti.  Právě v oboru dětských hraček existuje vrchol...

—————

Školka v lese? Zajímavá alternativa!

07.01.2013 15:02
Že děti ve školkách i jiných dětských zařízeních vyrážejí občas do přírody je asi všeobecně známo. Děti ve městech mají tuto možnost výrazně sníženou, a možná právě proto nás zaujala a dost překvapila školka uprostřed hlavního města, která dětem nabízí prakticky trvalý pobyt v přírodě.  Tedy...

—————

Kurzy vhodné pro provozování miniškolky pořádá PPP Ústí nad Labem

15.11.2012 14:50
Pokud pátráte po kurzu, kterým by Vám pomohl při založení a provozování miniškolky , možná Vás zaujme nabídka Pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Labem, která pořádá  akreditovaný kurz MŠMT ČR pro Pečovatel/ka o děti ve věku od 0 - 15 let, který je vyžadován při zřizování miniškolek...

—————

Kurzy vhodné pro založení miniškolky

27.02.2012 15:14
Velmi často se na nás obracejí návštěvníci našeho webu, jakým způsobem si založit miniškolku. Snad nejčastější dotaz je právě na požadované vzdělání, které musí provozovatel miniškolky mít.  Sooustu otázek Vám jistě zodpoví kurzy prováděné při o.s.  Prostor pro rodinu, která se této...

—————

Jak nezapomenout na miniškolku našich dětí ?

02.02.2012 11:23
Nic neběží tak rychle, jako čas. Než se nadějete, začnou Vaše děti chodit do školy, a po pár letech si na to, že navštěvovaly nějakou miniškolku ani nevzpomenete. I v čase digitálních foťáků se stále najde skupina lidí, která bere fotku ze školy či školky v klasické, papírové  podobě jako...

—————

Baby friendly restaurace

07.11.2011 13:00
V dnešní době se používá označení „baby friendly“, dětem přátelské, v různých oblastech služeb. Restaurace, které takovéto pojmenování nesou, mají prostory uzpůsobené tak, aby se v nich děti nenudily a rodiče se mohli v klidu najíst. Dobám, kdy nabídka dětského menu byla omezena na špagety s...

—————


Hledáte zábavu pro Vaše děti ? Co takhle podívat se společně pohádky online ? Krteček, Tom a Jerry a další kreslené pohádky zdarma ke shlédnutí


Za podporu našich stránek děkujeme :


Doporučujeme : Oslava narozenin