Miniškolka Lumpík

Výchovně vzdělávací program miniškolky Lumpík nese název “Jaro, léto, podzim, zima, u Lumpíka je nám prima”.

Vzdělávací program miniškolky Lumpík vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní výchovu. Cílem školního vzdělávacího programu je rozvíjet dítě přirozenou cestou prostřednictvím prožitkového učení a praktických zkušeností. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Je dítěti tematicky blízká, pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná.

Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem.V prvních dnech a měsících se zaměřujeme na adaptaci, samostatnost, sebeobsluhu, pravidla chování, bezpečnost, rozvoj spolupráce a kamarádství.

Výchovně vzdělávací činnost je vedena tak, aby:
 • se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální)
 • aby se rozvíjely v souladu se svými schopnostmi, možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj
 • aby měly dostatek podnětů k učení a radost z něho
 • aby bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti
 • aby byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka
 • aby se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité

Formy vzdělávání:
 • uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech
 • jsou založeny na přímých prožitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností ve skupinkách nebo individuálně, vychází z dětské volby, z dětské zvídavosti a potřeby „objevovat“
 • mají charakter hry, zábavy a zájmových činností v oblasti rozumové, literární, dramatické, dopravní, hudební, výtvarné (kreslení, malování, modelování,lepení, koláže, otisky, zpívání, tančení, hraní divadla, básničky, čtení pohádek, hra na klávesy, orientace v prostoru a čase = datum, den v týdnu, roční  období, svátky a tradice, říkanky podle ročního období, základní matematické    představy, číselné a početní pojmy...).
 • Výchovně vzdělávací program  odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku.
 • Je přizpůsoben vývojovým fyziologickým, kongnitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbá, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována.
 • Je sestaven tak, aby umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.
 • Vzdělávací činnosti jsou zpracovány do BLOKŮ, které tvoří – TÉMATA a PODTÉMATA
BLOK: JARO

     V tomto bloku si uvědomíme změny v přírodě spojené s příchodem jara i to, že lidská nedbalost narušuje přirozenou a pro lidi potřebnou krásu a čistotu životního prostředí.
Budeme se snažit chápat, že člověk může přírodě pomáhat, ale i škodit a uvědomíme si, jak je důležité pečovat o své okolí a prostředí, v němž žijeme..

 •  Při vycházkách pozorujeme jevy živé a neživé přírody, které jsou na sebe úzce vázány.
 •  Vedeme děti k citovému prožívání bezprostředního vztahu k okolí, provádíme  činnosti, které dětem přinesou konkrétní zkušenosti a vytvoří základ k reálným  představám.
 • Všímáme si prvních příslibů jara (teplý vítr a déšť, přilétají ptáci, na stromech se  objevují pupeny).
 • Pozorujeme květiny a seznamujeme se s cyklem růstu květin a rostlin.
 • Symbolem jara jsou mláďata. Kromě pozorování a pojmenovávání se děti učí znát, kde zvířata žijí a co k životu potřebují.
 • Zpíváme písně o zvířátkách, modelujeme, kreslíme a čteme příběhy a  pohádky, které následně reprodukujeme a dramatizujeme.
 • V době velikonočních svátků seznamujeme děti s tradicí, zvyky a výrobky umělecké   tvořivosti - velikonoční dílnička (kraslice, pečení velikonočního cukroví, beránka, setí trávy, nácvik koled).
 • Vedeme děti k pracovním činnostem (úklid hraček, svého místa po výtvarných činnostech, osobních věcí v šatničce,  pomoc při prostírání), učíme je vážit si lidské práce.
 • Před oslavami dne matek hovoříme s dětmi o práci maminek, posilujeme úctua lásku nejen k matce, ale k celé rodině.
Témata:

☼ Vítáme tě sluníčko
☼ Veselý dvoreček
☼ Svátky jara
☼ Měsíc květů
☼ ZOO

Činnosti

- Vycházky = pozorování změn v přírodě ( počasí, růst trávy, vůně květin, život včel, motýlů apod.
- Výtvarné a kreativní  činnosti = jarní květinové tvoření, přáníčka,  výroba dekorací  s jarní a velikonoční tematikou, modelování, práce s papírem - kytky (skládanky,  vystřihovánky, lepení)
- Já a jaro, zvířátka, mláďata, malba, kresba s využitím  vlastního pozorování  a zkušenosti
- Rychlení semen za oknem
- Bylinková zahrádka na okně
- Veselé vaření = pomazánky z jarních bylinek, pečení velikonočního cukroví, medové srdíčko pro maminku, domácí zmrzlina ....
- Písničky, básničky, říkanky s jarní tematikou
- Písničky, básničky ke Dni matek
- Dramatizace krátkých veršovaných pohádek:
                   Budka kdo v tobě bydlí
                   Neposlušná kůzlátka,
                   O dvou umíněných kozách
                   O kohoutkovi a slepičce
- Veselý dvoreček - hravé učení (zvířátka na statku) = výukový program pro nejmenší 
- Máme rádi zvířata - exotická zvířata = půldenní výlet do ZOO
- Den Země pod Špilberkem = divadelní představení pro nejmenší a pestrý program se spoustou soutěží pod hradem Špilberk
- Pohybové, tvořivé hry a činnosti = napodobování pohybů zvířat, kačenky se batolí, žabky skáčou,  housenky se plazí, motýl létá,...
- Hudebně-pohybové a soutěživé hry:
                   Na vodníka
                   Housenka
                   Žlutý míč - sluníčko poskakuje po obloze a byhýbá se mrakům

- Stavby z písku
- Naučit se třídit odpady a uplatňovat hygienické návyky při manipulaci s odpady.
- Naučit se a používat nové pojmy- např. Kontejnér, recyklace.

Náš cíl

• Poskytnout dětem tu nejlepší kombinaci rodinného prostředí, zábavy, výchovy
  a vzdělávání.

• Doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí  
  s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a
  učení.

• Naší snahou a cílem je, aby se v naší miniškolce děti cítily příjemně, bezpečně,
  radostně a spokojeně.

• Aby miniškolka pro ně byla místem, kde mají kamarády a vznikají první přátelství.

• Aby se těšily, co zase budeme dělat, co si budeme vyprávět a na co si budeme
  hrát.
• Aby prošly tímto krásným a bezstarostným obdobím a formou her a prožitkového
  učení získaly co nejvíce poznatků.

Danka Snášelová
Mikuláškovo náměstí 15
625 00 Brno
tel. 724 729 063
e-mail: dankasnaselova@seznam.cz
https://www.skolka-lumpik.cz/

 

 

 


Fotogalerie: Miniškolka Lumpík

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a26-svacinka-domaci-jablkovy-rez-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a1-herna-s-krteckem-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a2-hry-pro-holcicky-i-kluky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a3-stolni-hry-u-stolecku-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a4-dalsi-stolecek-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a5-pohadkove-hrani-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a6-kdo-vyhraje-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a7-dalsi-hracky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a8-cervena-karkulka-dramatizace-pohadky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a9-a-co-mas-v-tom-kosicku-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a10-vv-malba-na-porcelan-hrnicek-a-talirek-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a11-relaxace-s-knihou-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a12-kohoutek-s-kuratkem-dramaticka-vychova-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a13-prasatko-dramatizace-versovane-pohadky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a14-prasatko-peppa-na-podlaze-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a15-telovychovni-chvilka-s-bubinkem-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a16-koulena-hra-s-micem-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a17-lizatko-z-kiwi-se-nam-povedlo-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a18-lizatko-z-kiwi-je-dobry-a-zdravy-pamlsek-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a19-ovocny-talirek-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a20-jime-i-ocima-ovocna-dekorace-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a21-a-ted-to-vsechno-zbastime-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a22-mnam-mnam-olizeme-si-i-prstiky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a23-herna-plna-hracek-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a24-prvni-tanecni-kroky-za-doprovodu-harmoniky-jpg/

—————

/album/fotogalerie-miniskolka-lumpik/a25-po-obede-si-schrupneme-jpg/

—————

—————


Miniškolky.cz

Miniškolky i pro obce, církev a občany

01.04.2010 11:38
Možnost zakládat takzvané miniškolky určené pro menší počet dětí by neměli mít pouze zaměstnavatelé. Jejich zřizovateli by se podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) mohly stát i jiné subjekty, například obce, soukromé osoby nebo třeba církve. Práce na částečný úvazek je zatím na českém...

—————

Investice do firemních školek

01.04.2010 11:37
V době finanční krize firmy velmi opatrně zvažují, kam budou směřovat svoje investice. Odborníci se shodují, že rozumné může být například zřizování firemních školek. Vznik a provoz firemních školek je zhruba o polovinu levnější než náklady vynaložené na hledání a vyškolení nových pracovníků....

—————

Miniškolky i otcovská dovolená jsou v nedohlednu

01.04.2010 11:33
Od 1. ledna 2010 měly začít platit nové podmínky pro zřizování firemních školek a miniškolek a měla být nastavena nová pravidla pro vzájemné rodičovské hlídání dětí. Návrh „prorodinného balíčku“ přinesli do Poslanecké sněmovny tehdejší místopředsedové ODS a KDU-ČSL Petr Nečas a Michaela Šojdrová....

—————


Hledáte zábavu pro Vaše děti ? Co takhle podívat se společně pohádky online ? Krteček, Tom a Jerry a další kreslené pohádky zdarma ke shlédnutí


Za podporu našich stránek děkujeme :


Doporučujeme : Oslava narozenin