Kurzy vhodné pro provozování miniškolky pořádá PPP Ústí nad Labem

15.11.2012 14:50

Pokud pátráte po kurzu, kterým by Vám pomohl při založení a provozování miniškolky , možná Vás zaujme nabídka Pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Labem, která pořádá  akreditovaný kurz MŠMT ČR pro Pečovatel/ka o děti ve věku od 0 - 15 let, který je vyžadován při zřizování miniškolek apod.

Studium pro ASISTENTY PEDAGOGA  podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005Sb.

Akreditovaný program MŠMT v rámci DVPP
Kvalifikační studium je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají ukončené základní vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností,   které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle § 16, odstavec 4, zákona č. 561/2004 Sb. Kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č. 563/2004 Sb., § 20, písm. e).
Cílem studia je získání základních kompetencí, které spočívají ve schopnostech spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpoře žáků při zvládání požadavku školy, ve schopnostech spolupracovat s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy.

Struktura studia Škola, školní praxe a role  asistenta
Podpora žáka
Systém péče o žáka
Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga

Studium v rozsahu  120  vyučovacích  hodin (80  hodin  přímá  výuka, 40 hodin pedagogická stáž).
Ukončení studia - ověření vědomostí formou testové zkoušky, závěrečná ústní zkouška.Po úspěšném absolvování získá účastník studia osvědčení.

Termín zahájení:    1. ledna 2013
Termín ukončení:    březen 2013
    
Lektor:tým zkušených lektorů s bohatou školskou praxí
Garant kurzu:    PhDr. Jan Liška
Místo konání:     PPP, Lípová 651, TEPLICE
Cena:             6 000,- Kč  

Kontakt pro dotazy:    PhDr. Jan Liška, jan.liska@pppuk.cz, 417 533 625, 606 794 469

 

PEČOVATEL – PEČOVATELKA O DĚTI VE VĚKU OD 0 – 15 LET

Akreditovaný program MŠMT
Rekvalifikační studium je určeno všem zájemcům, kteří se chtějí zabývat profesně výchovou dětí ve věku od 0 – 15 let. Své uplatnění mohou najít jako certifikovaná pečovatelka (au-pair), jako pečovatelka v neziskových sektorech, pečovatelka v miniškolkách a v závodních mateřských školách.

Požadavky: Ukončené středoškolské vzdělání (maturitní zkouška, nebo výuční list), bezúhonnost, zdravotní a psychickou způsobilost.

Struktura studia:
Úvod do psychologie a psychopatologie
Obecná pedagogika
Speciální pedagogika¨
Komplexní péče o dítě
Psychologie rodiny a společnosti
Teorie první pomoci a první pomoc
Hygiena, výživa a základy epidemiologie
Sociálně prání ochrana, zákon o rodině


Studium v rozsahu  160  vyučovacích  hodin (120  hodin  přímá  výuka, 40 hodin pedagogická stáž).
Ukončení studia - ověření vědomostí formou testové zkoušky, závěrečná ústní zkouška.
Po úspěšném absolvování získá účastník studia osvědčení.

Termín zahájení:    26. dubna 2013
Termín ukončení:    červen 2013
    
Lektor:                          tým zkušených lektorů s bohatou školskou praxí
Garant kurzu:    PhDr. Jan Liška
Místo konání:     PPP, Lípová 651, TEPLICE
Cena:             7 200,- Kč  


Kontakt pro dotazy:    PhDr. Jan Liška, jan.liska@pppuk.cz, 417 533 625, 606 794 469
 

—————

Zpět


Miniškolky.cz

Miniškolky i pro obce, církev a občany

01.04.2010 11:38
Možnost zakládat takzvané miniškolky určené pro menší počet dětí by neměli mít pouze zaměstnavatelé. Jejich zřizovateli by se podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) mohly stát i jiné subjekty, například obce, soukromé osoby nebo třeba církve. Práce na částečný úvazek je zatím na českém...

—————

Investice do firemních školek

01.04.2010 11:37
V době finanční krize firmy velmi opatrně zvažují, kam budou směřovat svoje investice. Odborníci se shodují, že rozumné může být například zřizování firemních školek. Vznik a provoz firemních školek je zhruba o polovinu levnější než náklady vynaložené na hledání a vyškolení nových pracovníků....

—————

Miniškolky i otcovská dovolená jsou v nedohlednu

01.04.2010 11:33
Od 1. ledna 2010 měly začít platit nové podmínky pro zřizování firemních školek a miniškolek a měla být nastavena nová pravidla pro vzájemné rodičovské hlídání dětí. Návrh „prorodinného balíčku“ přinesli do Poslanecké sněmovny tehdejší místopředsedové ODS a KDU-ČSL Petr Nečas a Michaela Šojdrová....

—————


Hledáte zábavu pro Vaše děti ? Co takhle podívat se společně pohádky online ? Krteček, Tom a Jerry a další kreslené pohádky zdarma ke shlédnutí


Za podporu našich stránek děkujeme :


Doporučujeme : Oslava narozenin