Popis miniškolky

 • Miniškolka je službou péče o děti, která není provozována za účelem dosažení zisku.
 • Zřizuje se nejvýše pro 4 děti ve věku od 6 měsíců do 7 let.
 • V jednou časovém okamžiku může být v miniškolce pečováno nejvýšeo 4 děti.Do tohoto počtu dětí se započítává i vlastní dítě/děti pečovatele/ky ve věku do 7 let věku.
 • V rámci jednoho místa lze zřídit více miniškolek za předpokladu, že bude dodržen charakter miniškolky v plném rozsahu.
 • V miniškolce se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítězaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových,pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte.
 • Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jehopobyt na čerstvém vzduchu, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředía osobní hygiena dítěte, včetně poskytování první pomoci.Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a musíodpovídat věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte. Svým uspořádáním setato péče co nejvíce přibližuje životu dítěte v rodině.
 • Odůvodnění:
  Limit počtu dětí, včetně započtení počtu vlastních dětí pečovatele/ky, byl zvolens ohledem na zachování charakteru individuální péče rodinného typu a s ohledem na udržení kvality péče vzhledem k počtu dětí, o které je pečováno pečovatelem/kou v jednom časovém okamžiku. Z hlediska potřeb dítěte přitom nelze rozlišovat mezi vlastním a svěřeným dítětem, tj. dítětem, které není vlastní. Počet 4 dětí se jevíi v porovnání se zahraničními právními úpravami jako optimální k udržení kvality péče. Limit 7 let věku pro vlastní dítě byl stanoven s ohledem na potřebu zajištěnípéče vzhledem k věku dítěte, kdy se předpokládá, že dítě starší 7 let věkunevyžaduje stálou pozornost rodiče a je do určité míry samostatné.
  Cílem služby je vytvořit rodičům podmínky pro snadnější sladění pracovníhoa rodinného života prostřednictvím rozšíření nabídky péče o děti předškolního věku.Vzhledem k relativně široké nabídce a dobré tradici předškolního vzdělávání v ČRa naopak nedostatku kvalitních služby péče o děti do 3 let věku v České republice jeočekáváno, že služba bude využívána zejména pro děti od 1 do 3 nebo 4 let věku.Pokud jde o péči o nejmladší děti, tj. věkovou skupinu do 1 roku, předpokládá se, že30 Definice pojmu „vlastní“ dítě se shoduje s definicí tohoto pojmu u návrhu „vzájemné rodičovskévýpomoci“.bude většinou rodičů i nadále preferována péče ve vlastní domácnosti dítěte, a to jak přímo rodičem nebo v rámci využití vázané živnosti „Péče o děti do tří let v denním režimu“ nebo volné živnosti oboru činnosti „Péče o rodinu a domácnost“. V zájmu kvality poskytované služby, nemá být jejím předmětem pouhé „hlídání“dětí, ale péče zaměřená na celkový rozvoj dítěte s ohledem na jeho individuální specifika a věk.

Miniškolky.cz

Michal Nesvadba chystá velkolepou show Fantazie na kolečkách

14.11.2019 15:39
Oblíbený bavič dětí i dospělých Michal Nesvadba a televizní skřítkové František, Fanynka, Bafík a Zeleňour se Žluťounem a šicími stroji, rozjedou na jaře jedinečnou show pro malé i velké FANTAZIE NA KOLEČKÁCH, se kterou se během roku 2020 zastaví v osmi městech České republiky. Na 16...

—————

Jak zajistit, aby se dětem při dovádění na hřišti nic nestalo?

02.09.2016 19:45
S radovánkami a dováděním na dětských hřištích jsou chtě nechtě spojeny také klasické dětské úrazy. Rozbitá kolena, boule na čele, modřiny kam se podíváš apod. Proto si probereme, jakými způsoby se dá šance, že si vaše ratolesti na hřišti natlučou kokos, snížit na minimum. Základem bezpečnosti...

—————

Kam s dětmi v Brně? Do zábavního parku BruNo!

15.02.2016 14:29
Kam s dětmi v Brně? Do zábavního parku BRuNO! Jak strávit s dětmi příjemné chvíle, aby se bavila celá rodina? Brno má nový magnet na děti a jejich rodiče, je to zábavní centrum jménem BRuNO family park, které najdeme v Brně- Slatině, na místě bývalých kasáren. Naláká vás na 40 skvělých atrakcí a...

—————

Jak na miminko ?

04.01.2016 10:50
Jak otěhotnět? Rozhodli jste se s vaším partnerem, že chcete miminko? Gratulujeme, ale současně varujeme – právě jste se ocitla na začátku poměrně složitého životního období. Těhotenství je třeba naplánovat a seznámit se s celou řadou různých věcí. Na začátku musí být plán. Jaký a proč? Musíte...

—————

Jak vybrat správně dětský nábytek? Je potřeba přemýšlet.

24.08.2015 17:03
Končí prázdniny a spousta rodičů teď přemýšlí, jak jejich dětem trochu zpříjemnit nástup do školy nebo školky. Takový nový dětský pokoj, to by byla jistě „účinná náplast“ na fakt, že jejich ratolesti budou muset již za pár dnů každý den ráno vstávat a vyrazit se vzdělávat. I Vy jste kdysi byli...

—————

Znakování miminek na vlastní oči

11.04.2015 10:44
Minulý týden byla v naší školce lektorka programu Baby Signs Jana Hrkalová. Přišla maminkám představit kurz Znakujeme se Zpěvem a hrou kde se děti učí znakovat. Stává se nám celkem často, že nám sem lektorky s různým zaměřením chodí nabízet své služby. Na paní Hrkalové mě však zaujalo, že spíše než...

—————

Rodičům.cz – užitečný portál pro rodiče i děti

19.01.2015 17:57
Na českém internetu najdete celou řadu webů pro rodiče a jejich děti. Na některých je vidět, že byly založeny před drahnou dobou, a jejich diskuse jdou zaplavené spamem. Na dalších pak vidíte, že prvotní úmysl byl dobrý, ale jejich tvůrci ustrnuli hned na začátku. Na takových rodičovských webech...

—————

Najděte si vlastní školku

03.12.2014 15:00
Najděte si vlastní školku - tuhle větu slyší každoročně spousta rodičů, kteří se snaží svoje děti dostat do některého z předškolních zařízení. Státní správa tady ukazuje "ve vší kráse" svou efektivitu při řešení problémů jejich občanů. To, kolik míst ve školkách bude potřeba,je totiž dost snadno...

—————

Školky? Nebudou, ptejte se příští měsíc

27.10.2014 17:14
Každý, kdo shání místo ve školce ví dám nejlépe, jak těžko se dá někdy místo sehnat. V některých městech a obcích došla už situace tak daleko, že se místa ve školkách zaplní už dětmi, které věkově musí být přijaty, a o možnosti umístit do předškolního zařízení si mohou nechat rodiče jen zdát....

—————

Konference o miniškolkách a dětských skupinách

08.10.2014 10:54
Zajímavou akci pořádá Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 - jendá se o konferenci projektu Péče o děti jako mezigenerační most. Akce se uskuteční ve čtvrtek 16.10.2014 od 9.00 - 17.00 hodin ve společenském sále Nuselské Radnice, Táborská 500, Praha 4. Na kaci se dozvíte mnoho zajímavých...

—————


Hledáte zábavu pro Vaše děti ? Co takhle podívat se společně pohádky online ? Krteček, Tom a Jerry a další kreslené pohádky zdarma ke shlédnutí


Za podporu našich stránek děkujeme :


Doporučujeme : Oslava narozenin