Definice miniškolky

Jak definovat miniškolku ? Podle Prodinného balíčku z pera MPSV ČR vypadá návrh takto :

Poskytování služeb péče o děti na nekomerčním základě –„Miniškolka“

Za účelem rozšíření nabídky služeb péče o děti poskytovaných na individuálnímzákladě, které jsou nezbytným předpokladem k sladění pracovního a rodinnéhoživota, se navrhuje úprava minimálního právního rámce pro poskytování péče o dětizaměstnaných rodičů. Účelem návrhu služby je napomoci řešit situaci zaměstnanýchrodičů nebo rodičů, kteří se z nejrůznějších důvodů chtějí vrátit do zaměstnánípo ukončení péče o dítě v rámci mateřské a rodičovské dovolené a preferují péčio dítě poskytovanou na individuálním základě nebo jejichž žádosti o přijetí dítětedo jeslí, mateřské školy nebo obdobného zařízení nebylo z kapacitních důvodůvyhověno nebo v místě jejich trvalého bydliště, nebo pracoviště takové zařízení chybí.Návrh služby v zásadě koresponduje s návrhem v oblasti živnostenskéhopodnikání s tím, že v tomto případě se nejedná o službu poskytovanou na komerčníbázi provozovanou za účelem dosažení zisku, ale nejčastěji poskytovanouzaměstnavatelem rodiče na pracovišti rodiče nebo jiném vhodném a dostupném místě anebo poskytovanou neziskovými subjekty, obcemi a kraji, kteří jsou dleust. § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „zákon o obcích“), a ust. § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), v rámci samostatnépůsobnosti povinni pečovat o potřeby svých občanů a rovněž organizačními složkami státuStanovení minimálního právního rámce je zároveň nutným předpokladempro možnost daňově zvýhodnit zaměstnavatele, kteří zabezpečují pro svézaměstnance péči o děti a zároveň pro nastavení základního standardu, za kteréhoje péče o děti poskytována.


Miniškolky.cz

Miniškolky i pro obce, církev a občany

01.04.2010 11:38
Možnost zakládat takzvané miniškolky určené pro menší počet dětí by neměli mít pouze zaměstnavatelé. Jejich zřizovateli by se podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) mohly stát i jiné subjekty, například obce, soukromé osoby nebo třeba církve. Práce na částečný úvazek je zatím na českém...

—————

Investice do firemních školek

01.04.2010 11:37
V době finanční krize firmy velmi opatrně zvažují, kam budou směřovat svoje investice. Odborníci se shodují, že rozumné může být například zřizování firemních školek. Vznik a provoz firemních školek je zhruba o polovinu levnější než náklady vynaložené na hledání a vyškolení nových pracovníků....

—————

Miniškolky i otcovská dovolená jsou v nedohlednu

01.04.2010 11:33
Od 1. ledna 2010 měly začít platit nové podmínky pro zřizování firemních školek a miniškolek a měla být nastavena nová pravidla pro vzájemné rodičovské hlídání dětí. Návrh „prorodinného balíčku“ přinesli do Poslanecké sněmovny tehdejší místopředsedové ODS a KDU-ČSL Petr Nečas a Michaela Šojdrová....

—————


Hledáte zábavu pro Vaše děti ? Co takhle podívat se společně pohádky online ? Krteček, Tom a Jerry a další kreslené pohádky zdarma ke shlédnutí


Za podporu našich stránek děkujeme :


Doporučujeme : Oslava narozenin