Náklady na zřízení miniškolky

Náklady na zřízení a provoz

Zřizovatel hradí náklady na zřízení a provoz miniškolky ze svých prostředků.
Jde zejména o náklady:
- spojené s úpravou prostor, kde se děti zdržují, jejich vybavením a provozem miniškolky;
- náklady na základní věcné vybavení miniškolky v domácnostipečovatele/ky zejména dětským nábytkem;
- osobní náklady na mzdu pečovatele/ky;
- náklady na stravování dětí, event. dovoz stravy;
- náklady na praní prádla;
- náklady na úklid a vymalování prostor, kde se děti zdržují;
- další provozní náklady (zejména úhrada energií);
- náklady za nájem (pronájem) prostor, kde se děti zdržují.
Rodiče přispívají na úhradu nákladů na provoz miniškolky dle dohody se zřizovatelem.
Odůvodnění: Předpokládá se, že výše uvedené náklady budou daňově uznatelnými náklady dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů Z hlediska postoje zaměstnavatelů k zřizování miniškolek jde o zásadní podmínku, která může přispět k poskytování služby v soukromém sektoru.

Sdružení zřizovatelů

Zřizovatel se může za účelem zřízení a provozování miniškolky sdružit s jiným zřizovatelem.
Odůvodnění: Návrh vytváří podmínky pro řešení situace těch zřizovatelů, pro něž bude účelné z hlediska malého počtu dětí a tedy i hlediska sdílení nákladů zřídit miniškolku  ve spolupráci a za účasti jiného zřizovatele.


Miniškolky.cz

Miniškolky i pro obce, církev a občany

01.04.2010 11:38
Možnost zakládat takzvané miniškolky určené pro menší počet dětí by neměli mít pouze zaměstnavatelé. Jejich zřizovateli by se podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) mohly stát i jiné subjekty, například obce, soukromé osoby nebo třeba církve. Práce na částečný úvazek je zatím na českém...

—————

Investice do firemních školek

01.04.2010 11:37
V době finanční krize firmy velmi opatrně zvažují, kam budou směřovat svoje investice. Odborníci se shodují, že rozumné může být například zřizování firemních školek. Vznik a provoz firemních školek je zhruba o polovinu levnější než náklady vynaložené na hledání a vyškolení nových pracovníků....

—————

Miniškolky i otcovská dovolená jsou v nedohlednu

01.04.2010 11:33
Od 1. ledna 2010 měly začít platit nové podmínky pro zřizování firemních školek a miniškolek a měla být nastavena nová pravidla pro vzájemné rodičovské hlídání dětí. Návrh „prorodinného balíčku“ přinesli do Poslanecké sněmovny tehdejší místopředsedové ODS a KDU-ČSL Petr Nečas a Michaela Šojdrová....

—————


Hledáte zábavu pro Vaše děti ? Co takhle podívat se společně pohádky online ? Krteček, Tom a Jerry a další kreslené pohádky zdarma ke shlédnutí


Za podporu našich stránek děkujeme :


Doporučujeme : Oslava narozenin